UAB „Krasta Auto“ savo įmonėje ir verslo santykiuose su savo verslo partneriais siekia įgyvendinti tinkamus socialinius standartus:

1. Žmogaus orumas

Žmogaus teisės yra esminė sąlyga žmonių tarpusavio santykiuose.

2. Įstatymų normų laikymasis

Turi būti laikomasi galiojančių nacionalinių ir kitų pagrindinių įstatymų ir taisyklių, taip pat Tarptautinės darbo organizacijos ir Jungtinių Tautų konvencijų. Iš visų galiojančių normų svarbiausios yra užtikrinančios apsaugą. Sukčiavimas, kyšininkavimas ir kitos korupcijos apraiškos yra draudžiamos.

3. Draudimas dirbti vaikams

Gaminant prekes arba teikiant paslaugas, skirtas UAB „Krasta Auto“ įmonei draudžiama naudoti vaikų darbą, kaip tai apibrėžta Tarptautinės darbo organizacijos ir Jungtinių Tautų organizacijos, tarptautiniu SA8000 standartu ir nacionaliniais teisės aktais. Šio draudimo pažeidimai turi būti šalinami dokumentuotomis strategijomis ir metodais. Vaikų mokymas visapusiškai remtinas. Jaunuoliai, pagal tarptautinių SA8000 standartų apibrėžimą nuo 15 metų amžiaus, bet dar nesulaukę 18 metų, gali dirbti tik laisvu nuo pamokų metu. Dienos darbo laikas jokiu būdu negali viršyti 8 valandų, o mokymosi, darbo ir kelionės į darbą laikas bendrai skaičiuojant negali viršyti 10 valandų per parą. Jaunuolių darbas naktį draudžiamas.

4. Priverstinių darbų ir neteisėtų drausminių priemonių draudimas

Draudžiamos bet kokios priverstinio darbo formos. Draudžiama taikyti fizines bausmes, psichologinę ir fizinę prievartą, taip pat draudžiami žeminantys žodiniai įžeidinėjimai.

5. Darbo sąlygos ir apmokėjimas

Privalo būti laikomasi galiojančių nacionalinės darbo teisės aktų. Darbo užmokestis ir kitos išmokos turėtų bent jau minimaliai atitikti įstatymų reikalavimus ir (arba) vietinius veiklos rūšies standartus. Darbo užmokestis ir kiti atlygiai turi būti aiškiai apibrėžti ir mokami laiku. Siektinas tikslas yra išmokėti tokį darbo užmokestį ir kitus atlygius, kurie padengtų pragyvenimo išlaidas, jeigu teisės aktais numatytas minimalus atlygis tam yra per mažas. Atsiskaitymai už darbą ir paslaugas natūra yra leistini tik labai nedideli ir teisingu santykiu su atliko darbo verte.

Reguliarus maksimalus darbo laikas, viršvalandinis darbas bei apmokėjimas už viršvalandžius, o taip pat poilsio laikas reglamentuojami vadovaujantis įstatymų nuostatomis.

6. Draudimas diskriminuoti

Draudžiamas bet koks darbuotojų diskriminavimas asmens lyties ar seksualinės orientacijos, amžiaus, religijos ar įsitikinimų, rasės, tautybės, kilmės, nacionalinės ar socialinės kilmės ar negalios pagrindu.

7. Organizacijų ir susirinkimų laisvė

Darbuotojų teisė burtis į darbo organizacijas, įstoti į jas, taip pat laisvė į kolektyvines derybas, jeigu tai neprieštarauja nacionaliniams įstatymams ir teisės nuostatoms bei Tarptautinės darbo organizacijos konvencijoms, negali būti varžoma. Darbuotojai, pasinaudoję šiomis teisėmis, negali būti diskriminuojami.

8. Saugumas ir sveikata darbo vietoje

Darbo vietoje turi būti užtikrinamos saugios ir sveikatai pavojaus nekeliančios sąlygos. Draudžiamos bet kokios aplinkybės darbo vietoje ar įrenginiai ir darbo sąlygos, kurie pažeidžia pagrindines žmogaus teises. Ypatingai jaunuoliams negalima dirbti pavojingoje, nesaugioje ar nesveikoje aplinkoje, kuri kelia pavojų jų sveikatai ar raidai. Personalas turi būti nuolat supažindinamas su sveikatos ir darbo sauga darbo vietoje.

Iš įmonės vadovybės tarpo turi būti paskirtas įgaliotas personalo sveikatai ir darbų saugai asmuo, kuris rūpintųsi sveikatos ir socialinių standartų darbo vietose įdiegimu bei laikymusi.

9. Aplinkos apsauga

Privaloma laikytis teisinių aplinkosaugos nuostatų tvarkant atliekas bei naudojant chemikalus ar kitas pavojingas medžiagas. Darbuotojai privalo būti supažindinti su darbo ir pavojingų medžiagų taisyklėmis.

10. Įgyvendinimas įmonėje

Išvardinti socialiniai standartai siektini vidine bendrovės socialinės atsakomybės strategija bei atitinkamais procesais. Bendrovėje privalo būti įdiegtas informavimo apie aptartų socialinių standartų pažeidimą procesas. Darbuotojai teikiantys tokius pranešimus negali būti baudžiami ar diskriminuojami.

Visų UAB „Krasta Auto“ verslo partnerių maloniai prašome siekti įgyvendinti nurodytus standartus savo veikloje.

ATSTOVYBĖS

VILNIUS

Ozo g. 10A
Tel. +370 649 53016
vilnius@krasta-auto.lt

Autosalonas – prekyba
I-V 8:00 – 19:00
VI 10:00 – 15:00
VII nedirba

Servisas, detalių prekyba
I-V 8:00 – 19:00
VI 9:00 – 15:00
VII nedirba

KAUNAS

Veiverių g. 150
Tel. +370 669 79520
kaunas@krasta-auto.lt

Autosalonas – prekyba
I-V 8:00 – 19:00
VI-VII nedirba

Servisas, detalių prekyba
I-V 8:00 – 19:00
VI-VII nedirba

KLAIPĖDA

Svajonės g. 40
Tel. +370 669 79519
klaipeda@krasta-auto.lt

Autosalonas – prekyba
I-V 8:00 – 18:00
VI 10:00 – 15:00
VII nedirba

Servisas, detalių prekyba
I-V 8:00 – 18:00
VI 10:00 – 15:00
VII nedirba