Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 1 dalimi informuojame, kad yra parengtos UAB „Krasta Auto Vilnius“ (teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, kodas: 302693894, adresas: Ozo g. 10A, Vilnius) ir UAB „KRASTA AUTO“  (teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, kodas: 121981098, buveinė: Ozo g. 10A, Vilnius) reorganizavimo sąlygos. Reorganizavimas vyks prijungimo būdu, jungiant UAB „Krasta Auto Vilnius“ prie UAB „KRASTA AUTO“. Nuo UAB „Krasta Auto Vilnius“ išregistravimo bei naujų UAB „KRASTA AUTO“ įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos, t. y. nuo šių metų lapkričio mėnesio pirmos dienos, UAB „Krasta Auto Vilnius“ baigs savo veiklą, o jos teisės ir pareigos, įskaitant teises ir pareigas pagal sandorius, pereis UAB „KRASTA AUTO“, kuri tęs savo veiklą, o sandoriai bus įtraukti į UAB „KRASTA AUTO“ buhalterinę apskaitą. Atkreipiame dėmesį, kad UAB „Krasta Auto Vilnius“ tvarkomų asmens duomenų valdytoju po reorganizavimo taps UAB „KRASTA AUTO“. Plačiau su reorganizavimo sąlygomis ir kitais dokumentais galima susipažinti darbo dienomis įmonių buveinėse ir kilus klausimams dėl reorganizavimo susisiekti telefonu +370 698 41710.

Primename, kad Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises: (1) prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją; (2) prašyti, kad būtų ištaisyti ar apriboti netikslūs ar nepilni asmens duomenys; (3) prašyti, kad būtų ištrinti pertekliniai ar neteisėtai tvarkomi asmens duomenys; (4) prašyti perkelti savo asmens duomenis susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu; (5) nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys bei teisę atšaukti savo sutikimą, kai duomenų̨ tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu (pagal Reglamento 6 str. 1 d. a) p.); (6) pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (VDAI). Turėdami klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, galite į Mus kreiptis el. pašto adresu office@bmw.lt. arba užregistruoti savo kreipimąsi paskambinę telefonu +370 5 2740 440.